» گنجینه » داستان

داستان

شام غریبان
برف نو؛ خانه نو
زلزله
یاد پدر روی دیوار
جز لبخندی کودکانه
دختران دشت
به محبت میانمان قسم
کوچ دختران لردگان
رقیه یا خاطره
چشم‌هایش
درمانگر درد خود
اصلا کسی هست
در خدمت و خیانت به امید
اینجا، چراغی روشن است
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴