هـمـه با هــم

برای فــردای ایتـــام

/ درباره ما / ارکان موسسه / هیات امنا

هیات امنا

مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود. تعداد اعضای هیات امنایی ۱۴ نفر می‌باشد.

 
مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)
۳- تعیین خط مشی کلی موسسه
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا
۶- تصویب ترازنامه و بودجه موسسه
۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها
۸- عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:

۱- تصویب تغییرات اساسنامه

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه

۳- تغییر در میزان سرمایه

۴- انحلال قبل از موعد

۵- هرگونه تغییر در ماهیت

سید ناصر محمدسیدی
 • بنیان‌گذار - هیات موسس
 • نایب - رییس هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
حجت‌الاسلام والمسلمین سید توکل کریمیان
 • عضو اصلی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
محمدعلی هادی
 • عضو هیات موسس
 • عضو اصلی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
نبی‌الله عشقی ثانی
 • منشی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
آمنه محمدسیدی
 • عضو علی‌البدل - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
سیده‌ هانیه محمدسیدی
 • عضو اصلی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
مائده محمدسیدی
 • عضو اصلی - هیات امنا
علی‌اصغر جوانشیری‌نژاد
 • مدیرعامل - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضی شکوری
 • عضو هیات موسس
 • رییس - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
ماجده محمدسیدی
 • عضو اصلی - هیات امنا
شهریار نظیفی گیلوان
 • خزانه‌دار - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
زهرا سادات نیری
 • عضو اصلی - هیات امنا
حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی شاه‌چراغ
 • عضو هیات موسس
 • عضو اصلی - هیات امنا
رضا عبدالهی
 • عضو اصلی - هیات امنا