هـمـه با هــم

برای فــردای ایتـــام

/ درباره ما / ارکان موسسه / هیات مدیره

هیات مدیره

هدر هیات مدیره

خیریه عترت بوتراب با ۷ نفر هیات مدیره اصلی، یک نفر عضو علی‌البدل، یک نفر بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل مدیریت می‌شود. مدیرعامل موسسه از بدو تاسیس علی اصغر جوانشیری‌نژاد می‌باشد. اعضای هیات مدیره خیریه عترت بوتراب در مجمع عمومی هیات امناء مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ انتخاب و صلاحیت آنان طبق ضوابط و مقررات وزارت کشور موردتایید قرار گرفت.

سید ناصر محمدسیدی
سمت:
 • بنیان‌گذار - هیات موسس
 • نایب - رییس هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
حجت‌الاسلام والمسلمین سید توکل کریمیان
سمت:
 • عضو اصلی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
محمدعلی هادی
سمت:
 • عضو هیات موسس
 • عضو اصلی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
نبی‌الله عشقی ثانی
سمت:
 • منشی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
آمنه محمدسیدی
سمت:
 • عضو علی‌البدل - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
سیده‌ هانیه محمدسیدی
سمت:
 • عضو اصلی - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
علی‌اصغر جوانشیری‌نژاد
سمت:
 • مدیرعامل - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضی شکوری
سمت:
 • عضو هیات موسس
 • رییس - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
شهریار نظیفی گیلوان
سمت:
 • خزانه‌دار - هیات مدیره
 • عضو اصلی - هیات امنا
ایرج نظری
سمت:
 • بازرس اصلی - هیات مدیره
قدرت‌الله داودآبادی
سمت:
 • بازرس علی‌البدل - هیات مدیره