هـمـه با هــم

برای فــردای ایتـــام

استان‌های تحت‌حمایت

چه بهتر است به جای یتیم‌خانه‌ها، یتیمان درون خانه‌ها رشد پیدا کنند تا در محیط گرم و امن خانه، کمتر نبود اعضای خانواده خود را احساس کنند. قرآن کریم در برخی آیات، بر لزوم محبت و مهربانی نسبت به یتیمان سفارش و تأکید فراوانی نموده و با تعابیر مختلف به احسان یتیم دعوت کرده و اجر و پاداش فراوانی برای آن درنظر گرفته است. در مقابل، هر گونه ظلم و بدرفتاری با آنان را سرزنش و گناهی نابخشودنی شمرده است.

موسسه عترت بوتراب برای عمل به این وظیفه در برخی استان‌های محروم کشور از جمله آذربایجان‌غربی، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد و هرمزگان، ایتام عزیز را تحت حمایت قرارداده و پشتیبانی می‌کند تا در همان محیط و با فرهنگ بومی خود بزرگ شوند؛ تحصیل نمایند، رشد کنند و به شکل صحیح پرورش یابند.

انتخاب استان‌ها بر اساس مرزی بودن و محروم بودن آنها و یا بر اساس نیاز آن منطقه صورت گرفته است. ۶۰ درصد از جامعه هدف تحت حمایت، ساکن مناطق روستایی می‌باشند و فرزندان و خانواده‌های تحت حمایت موسسه از میان مددجویانی که کمیته امداد معرفی می‌کند و بسیار محروم و نیازمند هستند، انتخاب می‌شوند.


۱. آذربایجان‌غربی            ۲. ایلام       ۳. چهارمحال‌وبختیاری

   ۴.کرمانشاه          ۵. کهگیلویه‌وبویراحمد        ۶. هرمزگان     7. آذربایجان شرقی       

استان‌های تحت حمایت