هـمـه با هــم

برای فــردای ایتـــام

/ درباره ما / ماموریت و چشم‌انداز

بیانیه ماموریت

موسسه‌ عترت بوتراب بواسطه‌ نگاه بلندمدت و راه‌حل‌گرای خود، به شناسایی ایتام نیازمند و خانواده‌های ایشان جهت رفع نیاز آنان و بهبود زندگی و کمک به ساخت آینده‌ درخشان برای آنان از جمله ارتقا سطح فرهنگی، تربیتی و تحصیلی و در نتیجه توانمندسازی نیازمندان می‌پردازد.

بیانیه چشم‌انداز

مؤسسه خیریه عترت بوتراب در چشـم‌انداز ۵ ساله، موسسه‌ای خواهد بود با ویژگی‌های زیر:

۱. گسترش پوشش‌دهی ایتام در سراسر ایران

۲. افزایش سطح کیفیت خدمات موجود تا ۵۰ درصد

۳. گسترش پروژه‌های در حال اجرا

۴. پوشش حداکثری و توانمندسازی مادران ایتام

۵. گسترش پوشش‌دهی در خارج از ایران علی الخصوص کشورهای منطقه

۶. کمک برای ورود ایتام به دانشگاه‌های برتر داخل و خارج کشور

۷. ترویج فرهنگ یتیم‌‌‌‌نوازی در سطح کشور و خارج کشور