حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ درباره ما / استان‌ها / هرمزگان

هرمزگان

استان هرمزگان از جمله استان‌های جنوبی ایران به شمار می‌رود که جمعیت آن، 1776415 نفر است. در این استان، 10834 فرزند یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان می‌باشند.

از این تعداد، 450 کودک و خانواده‌های آنها تحت حمایت مؤسسه عترت بوتراب می‌باشند.

در استان هرمزگان دو شهر جاسک و سیریک شهرهای هدف مؤسسه می‌باشند که جزو مناطق محروم استان هرمزگان هستند.