حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

Loading
Loading
Loading
توسط موسسه خیریه عترت بوتراب انجام گرفت، تجدید بنای خانه چوبی خانواده مددجو
برو طواف دلی کن، که کعبه خود سنگی است که آن خلیل بنا کرد و این خدای خلیل.
کمک کردن و دستگیری از مددجویان رسالت مددکاری است، مددکاری عشق و علاقه
۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۹:۳۹
در صله ارحام شهرستان کهگیلویه صورت گرفت؛  ساخت منزل مسکونی و تامین هزینه دانشگاهی فرزندان
اعضای موسسه خیریه بوتراب ضمن ساخت منزل مسکونی، دختران خانواده ایتام را به ادامه تحصیل و رشد علمی تشویق و ترغیب نمودند.
۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۸
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۶ بعدی »