حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / طرح‌ها و کمپین‌ها / همایش خادمان
هدر همایش خادمان

"همایش بزرگ خادمان بوتراب" با حضور بیش از 300 نفر از مربیان طرح "گنج" و همچنین امدادگران کمیته امداد امام خمینی استان‌های تحت‌پوشش بوتراب در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

همایش ملی "خادمان بوتراب" از تاریخ هشتم تا یازدهم مردادماه در مشهد مقدس با هدف ایجاد انگیزه برای همکاران افتخاری موسسه بوتراب و برنامه‌ریزی جهت پیشرفت امور در نیمه دوم سال جاری و سال آتی برگزار خواهد شد. برگزاری کمیسیون‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های زیارتی تفریحی در دستور کار این همایش قرار دارد. 6 کمیسیون تخصصی برای مربیان و سرمربیان طرح "گنج" و دو کمیسیون تخصصی برای کارشناسان اکرام کمیته امداد امام خمینی در نظر گرفته شده است.

رئیس هیات امنای کمیته امداد امام خمینی، رئیس کمیته امداد، مدیران کل 5 استان تحت‌پوشش، معاونین مشارکت‌های مردمی، روسای اداره اکرام استان‌ها و کارشناسان ارشد اکرام از میهمانان ویژه این مراسم می‌باشند. تعدادی از اساتید برتر دانشگاه و کارآفرینان نمونه کشور نیز برای ایفاد سخنرانی حضور خواهند داشت.