حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

جشن تولد گلنار، یکی از فرزندان بوتراب در استان چهارمحال‌وبختیاری

جشن تولد گلنار، یکی از فرزندان بوتراب در استان چهارمحال‌وبختیاری
حجم فایل : 13,342.7 کیلوبایت تاریخ بارگذاری : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۰