» کمک مالی » معرفی شماره حساب ها

Bank

 

شماره حساب مشارکت‌های مردمی موسسه خیریه عترت بوتراب

بانک تجارت:  1227714715


شماره کارت: 5859837000620761

 

 

پرداخت از طریق موبایل با شماره‌گیری کد دستوری: