حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

مقالات

در عجب من ماندم از نام یتیم

 ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
در عجب من ماندم از نام یتیم
نکته ها دارد که ما بی عبرتیم

حرف "ی" یعنی یگانه مانده او
گر که آزارش دهیم بی غیرتیم

حرف "ت"باری ز تنهایی کشد
گر که تنهایش نهیم بی عزتیم

حرف "میم" مانده ز ره گوید تو را
گر بماند او ز ره ، بی رحمتیم

پس یتیم تنها یگانه ماندن است
گر که این معنی شود بی همتیم

گر یتیمی طفل ما را شد نصیب
گر بماند او ز ره ما راحتیم؟
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.