حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

مقالات

چه زیبا می‌شد این دنیا

 ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
چه زیبا میشد این دنیا
         اگر شاه و گدا کم بود
           اگر بر زخم هر قلبی
            همان اندازه مرهم بود
             چه زیبا میشد این دنیا
               اگر دستی بگیرد دست
                  اگر قدری محبت را ...
                 به ناف زندگانی بست
                    چه زیبا میشد این دنیا
                     کمی هم با وفا باشیم
                     نباشد روزگاری که ...
                     نمک بر زخم هم پاشیم
                   چه زیبا میشد این دنیا
                 نیاید اشک محرومی
               زمین و آسمان لرزد
             ز آه و درد مظلومی
           چه زیبا میشد این دنیا
          شود کینه ز دلها گم
        اگر بشکستن پیمان
     نگردد عادت مردم
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.