حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

مقالات

بخشیدن عشق می‌خواهد

 ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
هرکس هر اندازه هم فقیر باشد، می‌تواند چیزی ببخشد.
ما می‌توانیم ببخشیم:
اندیشه عشق
واژه‌ای شیرین
لبخندی محبت‌آمیز
نغمه‌ای روح‌افزا
دستی یاریگر
یا هرآنچه ممکن است به قلبی شکسته آرامش دهد .
دنیا بیش از پول،
به عشق و همدلی نیاز دارد...
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.