حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

جشن پیوند آسمانی 248 زوج جوان "با هم تا بهشت" شهرکرد. بهار 95

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.