حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

تولد فرزندان 6 تا 10 ساله در استان کرمانشاه

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.