حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

گردهمایی مدیران استانی- تیر۱۴۰۰

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.