حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

نخستین جلسه معاونین فرهنگی دفاتر استانی تشکیل شد

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.