حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

موکب موسسه عترت بوتراب- کربلای معلی- سال 1441

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.