حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ درباره ما / بیانیه چشم‌انداز

بیانیه چشم‌انداز

 

مؤسسه خیریه عترت بوتراب در چشـم‌انداز 5ساله مؤسسه‌ای خواهد بود با ویژگی‌های زیر:

 

1- ارائه خدمات مؤسسه به شکل استاندارد به‌عنوان مؤسسه برتر کشور

2- ورود 1000 نفر از فرزندان به دانشگاه‌های سطح اول کشور

3- بورسیه 4000 نفر از فرزندان شایسته به منظور ارتقا تحصیلات آنان

4- جذب 2000 مربی داوطلب برای پیگیری امور فرهنگی و تحصیلی فرزندان

5- پذیرش 50 نفر از فرزندان شایسته مستعد در مقاطع دکتری و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها

6- ساخت 1000 واحـد مسکونی برای خانواده‌هــای تحت پوشش فاقد مسکن با مشارکت دولت و کمیته امداد

7- توسعه آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال پایدار برای مادران و فرزندان تحت حمایت مؤسسه

8- بازتوانی و خوداتکایی 1000 خانواده عضو مؤسسه