لوگو

کمپین "من هم قاصدکم"

کمپین "من هم قاصدکم" با هدف جلب توجه مردم به‌ویژه کودکان به قشر محروم و نیازمند جامعه و خانواده‌های ایتام توسط موسسه خیریه عترت بوتراب  و برای اولین بار در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن راه‌اندازی شد.

 در مدت بیست روزه نمایشگاه، بیش از 4هزار کودک و 10هزار بزرگسال به این کمپین دعوت شدند و اولین خانواده قاصدکان مهربان موسسه را تشکیل دادند.

توجه و استقبال چشم‌گیر کودکان و قاصدکان نیکوکار و خیّر از کار خیر و موضوع کمک به ایتام سبب شکل‌گیری ایده باشگاه قاصدک‌های مهربان و نیکوکار شد. موسسه خیریه عترت بوتراب برای اولین بار در سطح کشور به دنبال جذب کودکان و نوجوانان خیّر است. آثاری که کودکان در غرفه بوتراب به یادگار گذاشتند، نشان داد کودکان بهترین وسیله برای نشر مهربانی هستند و می‌توانند الگوی افراد بزرگسال در ترویج مهربانی باشند.

  

 

 • بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

 • نمایشگاه قرآن 43

 • نمایشگاه قرآن 42

 • نمایشگاه قرآن 41

 • نمایشگاه قرآن 40

 • نمایشگاه قرآن 39

 • نمایشگاه قرآن 38

 • نمایشگاه قرآن 37

 • نمایشگاه قرآن 36

 • نمایشگاه قرآن 35

 • نمایشگاه قرآن 34

 • نمایشگاه قرآن 33

 • نمایشگاه قرآن 32

 • نمایشگاه قرآن 31

 • نمایشگاه قرآن 30

 • نمایشگاه قرآن 29

 • نمایشگاه قرآن 28

 • نمایشگاه قرآن 27

 • نمایشگاه قرآن 26

 • نمایشگاه قرآن 25

 • نمایشگاه قرآن 24

 • نمایشگاه قرآن 23

 • نمایشگاه قرآن 22

 • نمایشگاه قرآن 21

 • نمایشگاه قرآن 20

 • نمایشگاه قرآن 19

 • نمایشگاه قرآن 18

 • نمایشگاه قرآن 17

 • نمایشگاه قرآن 16

 • نمایشگاه قرآن 15

 • نمایشگاه قرآن 14

 • نمایشگاه قرآن 13

 • نمایشگاه قرآن 12

 • نمایشگاه قرآن 11

 • نمایشگاه قرآن 10

 • نمایشگاه قرآن 9

 • نمایشگاه قرآن 8

 • نمایشگاه قرآن 7

 • نمایشگاه قرآن 6

 • نمایشگاه قرآن 5

 • نمایشگاه قرآن 3

 • نمایشگاه قرآن 2

 • نمایشگاه قرآن 1

 • نمایشگاه قرآن 4