لوگو
 • علم یا ثروت، داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، روزنامه شرق، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران،
 • داستان، دانشجوی دکتری، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران،
 • نمایندگی خیریه، عترت، سازمان تبلیغات، کهگیلویه، سازمان تبلیغات اسلامی، طرح گنج، استان کهگیلویه و بویراحمد
 • شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام، هیات مدیره، برنامه مصوب،
 • موسسه خیریه، عترت بوتراب، توانمندسازی موسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور، محسن رضایی، توانمندسازی، اشتغال، کارگاه خیاطی
 • پیشکسوتان ورزش، امور خیریه، سفیران مهربانی، موسسه خیریه، عترت بوتراب، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیدناصر محمد سیدی، بنیان‌گذار، موسسه خیریه عترت بوتراب، تجلیل
 • داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، دیشموک، کهگیلویه،
علم یا ثروت، داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، روزنامه شرق، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران،
داستان، دانشجوی دکتری، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران،
نمایندگی خیریه، عترت، سازمان تبلیغات، کهگیلویه، سازمان تبلیغات اسلامی، طرح گنج، استان کهگیلویه و بویراحمد
شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام، هیات مدیره، برنامه مصوب،
موسسه خیریه، عترت بوتراب، توانمندسازی موسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور، محسن رضایی، توانمندسازی، اشتغال، کارگاه خیاطی
پیشکسوتان ورزش، امور خیریه، سفیران مهربانی، موسسه خیریه، عترت بوتراب، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیدناصر محمد سیدی، بنیان‌گذار، موسسه خیریه عترت بوتراب، تجلیل
داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، دیشموک، کهگیلویه،

علم بهتر است یا ثروت؟!

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

هیچ آرزویی ندارم!

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

سه پیشکسوت ورزشی به جمع سفیران مهربانی موسسه عترت بوتراب پیوستند

سه پیشکسوت ورزشی به جمع سفیران مهربانی موسسه عترت بوتراب پیوستند

اطلاعات بیشتر

آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح گنج در استان کهگیلویه و بویراحمد

در پی دیدار با مسئول سازمان تبلیغات، مقدمات اولیه اجرای طرح گنج در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال آماده‌سازی می‌باشد.

اطلاعات بیشتر

برنامه‌های سال جاری شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام به تصویب رسید

برنامه‌های سال جاری شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام در جلسه اعضای هیات مدیره به تصویب رسید.

اطلاعات بیشتر

بازدید دکتر محسن رضایی از موسسه خیریه عترت بوتراب

دکتر محسن رضایی رییس ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور برای گسترش همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت موسسه خیریه عترت بوتراب در ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد تحت‌پوشش از این موسسه بازدید نمود.

اطلاعات بیشتر

تجلیل پیشکسوتان ورزش و امور خیریه از بنیان‌گذار موسسه خیریه عترت بوتراب

پیشکسوتان ورزش و امور خیریه و سفیران مهربانی موسسه خیریه عترت بوتراب از اقدامات و فعالیت‌های خیرخواهانه سیدناصر محمد سیدی، بنیان‌گذار موسسه خیریه عترت بوتراب تجلیل نمودند.

اطلاعات بیشتر

فقر به عبارت اکرم

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

درخت آرزوها

 • در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌های انسان بودن را نگریست. جای خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجوم خطرات طبیعی و انسانی روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • مهمانِ مملکتِ دلِ «مملکت» خانم
  مهمانِ مملکتِ دلِ «مملکت» خانم
  مهمانِ مملکتِ دلِ «مملکت» خانم
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  پسرک دستفروش ارومیه‌ای هزینه‌های دیالیز پدر و شیرخشک خواهرش را به سختی با فروش دستمال‌کاغذی تأمین می‌کند.
 • آن 145 روز غم‌انگیز
  آن 145 روز غم‌انگیز
  آن 145 روز غم‌انگیز
  نگار 18ساله به تنهایی بار خانواده را به دوش می‌کشد و با این همه همچنان آرزوی قبولی در رشته پزشکی را در سر دارد.
 • نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  بچه‌های زینب نه از پدر خیری دیدند و نه از ناپدری و حالا هم گرفتار سوءتغذیه هستند.
 • فرود غیرمنتظره
  فرود غیرمنتظره
  فرود غیرمنتظره
  محمد که در 17سالگی در حال انجام حرکات ژیمناستیک دچار حادثه و قطع نخاع شده‌ نمی‌تواند حرکت کند و توانایی پرداخت هزینه‌های خود را نیز ندارد.

چند رسانه‌ای