لوگو
 • پیشکسوتان ورزش، امور خیریه، سفیران مهربانی، موسسه خیریه، عترت بوتراب، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیدناصر محمد سیدی، بنیان‌گذار، موسسه خیریه عترت بوتراب، تجلیل
 • داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، دیشموک، کهگیلویه،
 • روزنامه شرق، عروسی، داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران،
 • صله رحم، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد مهر، شهریور، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، سال تحصیلی، پاییز، مدرسه، کیف، لوازم التحریر، عطر مهر، ایتام،
 • مسابقه، اردوی یک روزه، موسسه خیریه، عترت بوتراب، دانش آموز، نخبه، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، تفریح،
 • عید سعید غدیر خم، مراسم افتتاح، آموزشگاه‌، خیّرساز، سید ناصر محمد سیدی، ایواوغلی، زرآباد، شهرستان خوی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش،استاندار، آذربایجان‌غربی، امام جمعه، فرماندار
 • داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، خوی، آذربایجان غربی
 • داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، لوازم التحریر، شهریور 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، مدرسه، سال تحصیلی،
پیشکسوتان ورزش، امور خیریه، سفیران مهربانی، موسسه خیریه، عترت بوتراب، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیدناصر محمد سیدی، بنیان‌گذار، موسسه خیریه عترت بوتراب، تجلیل
داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، دیشموک، کهگیلویه،
روزنامه شرق، عروسی، داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران،
صله رحم، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد مهر، شهریور، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، سال تحصیلی، پاییز، مدرسه، کیف، لوازم التحریر، عطر مهر، ایتام،
مسابقه، اردوی یک روزه، موسسه خیریه، عترت بوتراب، دانش آموز، نخبه، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، تفریح،
عید سعید غدیر خم، مراسم افتتاح، آموزشگاه‌، خیّرساز، سید ناصر محمد سیدی، ایواوغلی، زرآباد، شهرستان خوی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش،استاندار، آذربایجان‌غربی، امام جمعه، فرماندار
داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، سبد کالا، عید نوروز 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، خوی، آذربایجان غربی
داستان، سفر، موسسه خیریه، عترت بوتراب، لوازم التحریر، شهریور 96، استان تحت پوشش، فرزندان و مادران، مدرسه، سال تحصیلی،

تجلیل پیشکسوتان ورزش و امور خیریه از بنیان‌گذار موسسه خیریه عترت بوتراب

پیشکسوتان ورزش و امور خیریه و سفیران مهربانی موسسه خیریه عترت بوتراب از اقدامات و فعالیت‌های خیرخواهانه سیدناصر محمد سیدی، بنیان‌گذار موسسه خیریه عترت بوتراب تجلیل نمودند.

اطلاعات بیشتر

فقر به عبارت اکرم

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

لباس عروس؛ راه رهایی؟!

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

عطر مهر در سبدهای پاییزی خیریه عترت بوتراب

به همت بنیان‌گذار و خیّر موسسه خیریه عترت بوتراب، عطر مهر بین 4هزار و 500 دانش‌آموز تحت‌پوشش در استان‌های محروم جاری می‌شود.

اطلاعات بیشتر

اردوی دانش‌آموزان نخبه موسسه عترت بوتراب

هفته گذشته اردوی یک‌روزه فرهنگی-تربیتی برای دختران و دانش‌آموزان ممتاز و نخبگان موسسه خیریه عترت بوتراب استان آذربایجان‌غربی برگزار شد.

اطلاعات بیشتر

دو آموزشگاه بوتراب در خوی افتتاح شد

مقارن با عید سعید غدیر خم، مراسم افتتاح دو آموزشگاه خیّرساز سید ناصر محمد سیدی در ایواوغلی و زرآباد، از توابع شهر خوی با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

اطلاعات بیشتر

اینجا، چراغی روشن است

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

در خدمت و خیانت به امید

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

درخت آرزوها

 • در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌های انسان بودن را نگریست. جای خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجوم خطرات طبیعی و انسانی روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • مهمانِ مملکتِ دلِ «مملکت» خانم
  مهمانِ مملکتِ دلِ «مملکت» خانم
  مهمانِ مملکتِ دلِ «مملکت» خانم
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  پسرک دستفروش ارومیه‌ای هزینه‌های دیالیز پدر و شیرخشک خواهرش را به سختی با فروش دستمال‌کاغذی تأمین می‌کند.
 • آن 145 روز غم‌انگیز
  آن 145 روز غم‌انگیز
  آن 145 روز غم‌انگیز
  نگار 18ساله به تنهایی بار خانواده را به دوش می‌کشد و با این همه همچنان آرزوی قبولی در رشته پزشکی را در سر دارد.
 • نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  بچه‌های زینب نه از پدر خیری دیدند و نه از ناپدری و حالا هم گرفتار سوءتغذیه هستند.
 • فرود غیرمنتظره
  فرود غیرمنتظره
  فرود غیرمنتظره
  محمد که در 17سالگی در حال انجام حرکات ژیمناستیک دچار حادثه و قطع نخاع شده‌ نمی‌تواند حرکت کند و توانایی پرداخت هزینه‌های خود را نیز ندارد.

چند رسانه‌ای