لوگو
 • کمک‌های مردمی، مؤسسات خیریه، مالیات، فعالیت‌های خیریه، عترت بوتراب، هیات مدیره بوتراب، ایتام، کمک، مشارکت
 • میهمان، بهشت، روزنامه شرق، داستان، مجموعه داستان، خانواده تحت پوشش، موسسه خیریه، عترت بوتراب، استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد، شهرستان دیشموک، سفر، توزیع سبد کالا، نوروز، فرزندان، مناطق محروم،
 • مسابقات کشوری سازه های ماکارونی، ایران خرپا، ارس تبریز، موسسه خیریه، عترت بوتراب، کمیته امداد خمینی،
 • عید فطر، خانواده تحت پوشش، مسکن، بیماری، مشکلات جسمانی، نقص کلیوی، تالاسمی، موسسه خیریه عترت بوتراب، کمیته امداد، خیران
 • داستان، روزنامه شرق، موسسه خیریه، عترت بوتراب، فرزندان تحت پوشش، ایتام، حامی،
 • موسسه خیریه، عترت بوتراب، داستان سفر، روزنامه شرق، فرزندان سرزمین من، مجموعه داستان، خانواده‌های ایتام،
کمک‌های مردمی، مؤسسات خیریه، مالیات، فعالیت‌های خیریه، عترت بوتراب، هیات مدیره بوتراب، ایتام، کمک، مشارکت
میهمان، بهشت، روزنامه شرق، داستان، مجموعه داستان، خانواده تحت پوشش، موسسه خیریه، عترت بوتراب، استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد، شهرستان دیشموک، سفر، توزیع سبد کالا، نوروز، فرزندان، مناطق محروم،
مسابقات کشوری سازه های ماکارونی، ایران خرپا، ارس تبریز، موسسه خیریه، عترت بوتراب، کمیته امداد خمینی،
عید فطر، خانواده تحت پوشش، مسکن، بیماری، مشکلات جسمانی، نقص کلیوی، تالاسمی، موسسه خیریه عترت بوتراب، کمیته امداد، خیران
داستان، روزنامه شرق، موسسه خیریه، عترت بوتراب، فرزندان تحت پوشش، ایتام، حامی،
موسسه خیریه، عترت بوتراب، داستان سفر، روزنامه شرق، فرزندان سرزمین من، مجموعه داستان، خانواده‌های ایتام،

هادی نجف‌آبادی: کمک‌های مردمی به مؤسسات خیریه مالیات محسوب شود

هادی نجف‌آبادی اظهار کرد: یکی از لوازم گسترش فعالیت‌های خیریه در ایران این است که همانند سایر کشورها کمک‌هایی که از جانب مردم به این مؤسسات صورت می‌گیرد به حساب مالیات آنها گذاشته شود.

اطلاعات بیشتر

موسسه بوتراب میزبان 4هزار قاصدک خوش‌خبر

بیش از 4هزار قاصدک خوش‌خبر، نقاشی‌های خود را با مضمون کمک به ایتام در غرفه موسسه خیریه عترت بوتراب در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به ثبت رساندند.

اطلاعات بیشتر

میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌های انسان بودن را نگریست. جای خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجوم خطرات طبیعی و انسانی روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

فرزندان بوتراب در اولین دوره مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی

فرزندان تحت‌پوشش موسسه خیریه عترت بوتراب در حال کسب آمادگی برای شرکت در مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی هستند.

اطلاعات بیشتر

خاطره بهترین عید زندگی

همزمان با عید فطر، یک منزل جدید برای خانواده تحت‌پوشش موسسه خیریه عترت بوتراب خریداری و عیدی ماندگار و شیرین را به یادگار گذاشت.

اطلاعات بیشتر

به مناسبت درگذشت حاج سیدرضا نیری؛ پیام تسلیت موسسه خیریه عترت بوتراب

موسسه خیریه عترت بوتراب در پیامی ضایعه درگذشت سیدرضا نیری، ابوالایتام و عضو هیات موسس آن موسسه را تسلیت گفت.

اطلاعات بیشتر

ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!

سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.

اطلاعات بیشتر

درخت آرزوها

 • در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  در خدمت به امید؛ حرکت یا برکت؟!
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  میهمان سفره «گوهر»ی از بهشت
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌های انسان بودن را نگریست. جای خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجوم خطرات طبیعی و انسانی روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • همه فرزندان سرزمین من
  همه فرزندان سرزمین من
  همه فرزندان سرزمین من
  سفر همیشه جاری است؛ یک روز اینجا و روز دیگر آنجا، اما باید چشمان را گشود و در میان رنگ­‌های زیبای طبیعت غرب ایران، رنج­‌هایِ انسان بودن را نگریست. جایِ خالی پدر در خانه‌­های شهری، عیان است اما نبود او در خانه­‌ای دورافتاده با هجومِ خطراتِ طبیعی و انسانیِ روزگار ما هویدا و غیرقابل کتمان است. خانه­‌هایی در دل کوه با زنانی توانا در ظاهر و ترسیده در دل که فرزندانشان را چون گرگ­‌هایی زخمی به دندان گرفته­‌اند و برای سلامت و سعادتشان تنها دست به دعا نیستند.
 • بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  بلاخره شاگرد اول می‌شوم
  پسرک دستفروش ارومیه‌ای هزینه‌های دیالیز پدر و شیرخشک خواهرش را به سختی با فروش دستمال‌کاغذی تأمین می‌کند.
 • آن 145 روز غم‌انگیز
  آن 145 روز غم‌انگیز
  آن 145 روز غم‌انگیز
  نگار 18ساله به تنهایی بار خانواده را به دوش می‌کشد و با این همه همچنان آرزوی قبولی در رشته پزشکی را در سر دارد.
 • نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  نه اسب سفید آمد نه بخت سیاهم رفت
  بچه‌های زینب نه از پدر خیری دیدند و نه از ناپدری و حالا هم گرفتار سوءتغذیه هستند.
 • فرود غیرمنتظره
  فرود غیرمنتظره
  فرود غیرمنتظره
  محمد که در 17سالگی در حال انجام حرکات ژیمناستیک دچار حادثه و قطع نخاع شده‌ نمی‌تواند حرکت کند و توانایی پرداخت هزینه‌های خود را نیز ندارد.

چند رسانه‌ای