لوگو

 

 

address Icon نشانی دفتر مرکزی

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 4 ، طبقه 4

Post-Mail  کد پستی: 1514755917 
صندوق پستی: 1384-15875
phone  تلفن: 54519-021

   88502054 -021

fax  فکس: 88503670-021
markaznavahinavahi
mail      

ایمیل سازمانی: info@bootorab.com

ایمیل مدیر عاملceo@bootorab.com

ایمیل روابط عمومیpr@bootorab.com

ارتباط مستقیم با مدیر سایت