لوگو

اهداف

اهداف موسسه خیریه عترت بوتراب

 

به مدد امیرمومنان علی (ع) نیات و دست‏‌های نیکوکار را سخت فشردیم و این هم‌افزایی در مرداد ماه 1392 نقشه راهی شد برای بررسی مسایل و مشکلات ایتام  و برنامه‌ریزی‏‌های عملیاتی برای کودکانی که نیازشان به آغوش گرم و مهربان، هر روزمان را گرم‌تر از دیروز می‏‌ساخت.

در آبان ماه 1392 همزمان با ثبت موسسه اهدافمان را برابر نظر قرار دادیم تا طلوع و غروب آفتاب، تلنگری باشد برای پیوسته و مستمر گام برداشتن و پای از جاده‏ خدمت بیرون ننهادن.

اهداف