» کمک مالی » پرداخت از طریق USSD

پرداخت از طریق USSD

پرداخت از طریق موبایل با شماره‌گیری کد دستوری:

 

 

*۷۳۳*۴*۲۴۵۳۶۲۶#