حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ درباره ما / بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت


مؤسسه خیریه عترت بوتراب بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی و با نگاهی بشردوستانه از انگیزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و حمایت از ایتام را به عنوان یک تکلیف دینی و انسانی در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه‌های تأمین امور معیشتی، تحصیلی و فرهنگی، مسکن، درمان، ازدواج، اشتغال و توانمندسازی، وجهه همت خود قرار داده است.

مؤسسین پیمان بستند با بهره‌مندی از جدیدترین و کارآمدترین روش‌ها و آخرین دستاوردهای دانش روز، هرآنچه در توان و امکان دارند به کار گیرند تا ایتام تحت پوشش را با بهترین شرایط و امکانات ضروری و توجه ویژه مورد حمایت قرار دهند. همچنین کلیه نیازهای معیشتی، فرهنگی و تحصیلی فرزندان به طور کامل و جامع تأمین می‌شود تا استعدادها و توانایی‌های آنان شکوفا و به درجات عالی علمی و اخلاقی نایل شوند و در آینده به عنوان انسان‌های متعهد، خردمند و فرهیخته در کمک به هم‌نوعان نیازمند، نقشی سازنده و تأثیرگذار داشته باشند. در این مسیر سخت، نیازمند دعای خیر مؤمنین و همیاری فرهیختگان و اندیشمندان جامعه هستیم.

مؤسسه خیریه عترت بوتراب نه تنها به حمایت از ایتام می‌پردازد بلکه سعی در گسترش این اندیشه والا در سطح جامعه دارد. شفافیت، پاسخگویی و قدرشناسی از ممتازترین ارزش‌های این مؤسسه است.