حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ درباره ما / عملکرد مالی

 

موسسه خیریه عترت بوتراب با هدف احترام به نیکوکاران و حامیان، اطلاع‌رسانی صحیح، شفاف‌سازی مالی و پاسخ‌گویی را مورد توجه قرار داده و با بهره‌گیری از کارشناسان موسسه حسابرسی رسمی، همه‌ساله عملکرد مالی خود را مورد بررسی قرار داده و تأیید رسمی موسسه مذکور را اخذ می‌نماید که قابل ارائه به مقامات مسئول و نیکوکاران و علاقه‌مندان می‌باشد.

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1393

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1394

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1396

 

 گزارش مالی حسابرسی شده سال 1397