حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ درباره ما / عملکرد مالی

 

موسسه خیریه عترت بوتراب با هدف احترام به نیکوکاران و حامیان، اطلاع‌رسانی صحیح، شفاف‌سازی مالی و پاسخ‌گویی را مورد توجه قرار داده و با بهره‌گیری از کارشناسان موسسه حسابرسی رسمی، همه‌ساله عملکرد مالی خود را مورد بررسی قرار داده و تأیید رسمی موسسه مذکور را اخذ می‌نماید که قابل ارائه به مقامات مسئول و نیکوکاران و علاقه‌مندان می‌باشد.

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1393


گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1394

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1396

 

 گزارش مالی حسابرسی شده سال 1397

 

گزارش مالی حسابرسی شده سال 1398

 

گزارش مالی حسابرسی شده سال 1399