حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ درباره ما / هیات موسس / سید رضا نیری

اسم: حاج سید رضا نیری

سمت در بوتراب: عضو هیات امنا

تاریخ تولد: 1314

محل تولد: دماوند

تحصیلات: لیسانس

شغل: رئیس هیات مدیره موسسه خیریه عترت فاطمی و

رییس اسبق کمیته امداد امام خمینی (ره)

پست الکترونیک: -

وب‌سایت: www.etrat-fatemi.com