حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ درباره ما / هیات موسس / محمدعلی هادی

اسم: دکتر محمدعلی هادی نجف‌آبادی

سمت در بوتراب: عضو هیات امنا


تاریخ تولد: 1327

محل تولد: نجف‌آباد

تحصیلات: دکتری

شغل: سفیر سابق ایران در عربستان و امارات متحده

خیّر پیشکسوت

پست الکترونیک: -

وب‌سایت: -