» درباره ما » هیات موسس » محمدعلی هادی

اسم: دکتر محمدعلی هادی نجف‌آبادی

سمت در بوتراب: عضو هیات امنا

سفیر اسبق ج.ا.ا در عربستان و امارات متحده

خیّر پیشکسوت 

تاریخ تولد: 1327

محل تولد: نجف‌آباد

تحصیلات: دکتری

شغل: سفیر سابق ایران در عربستان و امارات

پست الکترونیک: -

وب‌سایت: -