لوگو
  • توزیع، بخاری، موسسه عترت بوتراب، چهار محال و بختیاری، منج، کیار، لردگان، کوهرنگ، میانکوه، اردل، بازفت، خانمیرزا، فلارد، صله ارحام
  • همایش، اشتغال، چرخ زندگی، کارآفرین، کرمانشاه، مادران، سرپرست خانوار، موسسه خیریه، عترت بوتراب، کمیته امداد، تحت پوشش
  • اکسیژن، عترت بوتراب، یتیم، بیمار، هیدروسفال، استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آبادغرب، روستا
  • همایش، اشتغال، چرخ زندگی، کارآفرین، ایلام، مادران، سرپرست خانوار، موسسه خیریه، عترت بوتراب، کمیته امداد
  • عترت بوتراب،خیریه، یتیم، آموزش، استان کرمانشاه، شهرستان، مددکار، اکرام، سوابق تحصیلی، ثبت، ویرایش، اطلاعات، ضمیمه، پرونده، کارنامه
  • موسسه خیریه، عترت بوتراب، ایتام، حمایت، کارخیر، مساعدت، آستان قدس رضوی، برنج، حبوبات، ماکارونی، روغن، کارت هدیه، پک لوازم التحریر، آذرباجان غربی، خوی
  • موسسه خیریه، عترت بوتراب، ایتام، حمایت، کار‌خیر،
  • آموزش سیستم، خیریه عترت بوتراب، چهارمحال و بختیاری، کمیته امداد، کارشناسان اکرام، واحد تحصیلی، پرونده، ثبت
  • موسسه خیریه، عترت بوتراب، ایتام، حمایت، کارخیر،هیئت امنا، جلسه،
توزیع، بخاری، موسسه عترت بوتراب، چهار محال و بختیاری، منج، کیار، لردگان، کوهرنگ، میانکوه، اردل، بازفت، خانمیرزا، فلارد، صله ارحام
همایش، اشتغال، چرخ زندگی، کارآفرین، کرمانشاه، مادران، سرپرست خانوار، موسسه خیریه، عترت بوتراب، کمیته امداد، تحت پوشش
اکسیژن، عترت بوتراب، یتیم، بیمار، هیدروسفال، استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آبادغرب، روستا
همایش، اشتغال، چرخ زندگی، کارآفرین، ایلام، مادران، سرپرست خانوار، موسسه خیریه، عترت بوتراب، کمیته امداد
عترت بوتراب،خیریه، یتیم، آموزش، استان کرمانشاه، شهرستان، مددکار، اکرام، سوابق تحصیلی، ثبت، ویرایش، اطلاعات، ضمیمه، پرونده، کارنامه
موسسه خیریه، عترت بوتراب، ایتام، حمایت، کارخیر، مساعدت، آستان قدس رضوی، برنج، حبوبات، ماکارونی، روغن، کارت هدیه، پک لوازم التحریر، آذرباجان غربی، خوی
موسسه خیریه، عترت بوتراب، ایتام، حمایت، کار‌خیر،
آموزش سیستم، خیریه عترت بوتراب، چهارمحال و بختیاری، کمیته امداد، کارشناسان اکرام، واحد تحصیلی، پرونده، ثبت
موسسه خیریه، عترت بوتراب، ایتام، حمایت، کارخیر،هیئت امنا، جلسه،

توزیع بخاری و گرمابخشی به خانه‌های سرد فرزندان بوتراب

توزیع صد عدد بخاری در استان چهارمحال و بختیاری بین خانواده‌های تحت‌پوشش بوتراب در حال انجام است.

اطلاعات بیشتر

اختصاص وام اشتغال و خودکفایی به خانواده‌های بوتراب

روز سه شنبه (22 آبان) همایش چرخ زندگی برای 120 تن از مادران و فرزندان تحت‌پوشش موسسه خیریه عترت بوتراب با هدف تغییر فرهنگ معیشتی مادران تحت‌پوشش به سمت کارآفرینی در کرمانشاه برگزار شد.

اطلاعات بیشتر

دوباره زندگی

یک دستگاه اکسیژن ساز برای فرزند بیمار بوتراب روستای چقازرد شهرستان اسلام آبادغرب کرمانشاه تهیه و تحویل گردید.

اطلاعات بیشتر

برگزاری همایش راهبردی اشتغال وکارآفرینی چرخ زندگی

روز سه شنبه (29 آبان)همایش چرخ زندگی با حضورجمعی از مسئولین وبا حضور 350 نفر از مادران وفرزندان تحت حمایت موسسه عترت بوتراب وکمیته امداد امام خمینی (ره) در استان ایلام برگزار شد.

اطلاعات بیشتر

آموزش سیستم به مددکاران امداد

جلسه آموزش سیستم به مددکاران اکرام امداد استان کرمانشاه در تاریخ 1397/09/01 در محل سالن جلسات امداد و با حضور پیدا، مدیر واحد تحصیلی موسسه برگزار گردید.

اطلاعات بیشتر

مساعدت های بی دریغ آستان قدس رضوی از ایتام تحت حمایت

کمک های آستان قدس رضوی بین ایتام نیازمند شهرستان خوی توزیع گردید.

اطلاعات بیشتر

نیکوکاری در حق ایتام مستعد

خیر تهرانی، یک باب مغازه و منزل مسکونی به موسسه خیریه عترت بوتراب اهدا نمود.

اطلاعات بیشتر

برگزاری جلسه آموزشی سیستم موسسه عترت بوتراب به کارشناسان اکرام

جلسه آموزش سیستم موسسه عترت بوتراب در روز 1397/09/14 با حضور پیدا مدیر واحد تحصیلی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

اطلاعات بیشتر

جلسه هیئت امنای موسسه بوتراب تشکیل شد

روز سه شنبه (29 آبان ) جلسه هیئت امنای موسسه خیریه عترت بوتراب در دفتر مرکزی موسسه در تهران تشکیل شد.

اطلاعات بیشتر
جلسه هیئت امنای  موسسه بوتراب تشکیل شد
روز سه شنبه (29 آبان ) جلسه هیئت امنای موسسه خیریه عترت بوتراب در دفتر مرکزی موسسه در تهران تشکیل شد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۵
برگزاری جلسه آموزشی سیستم موسسه عترت بوتراب به کارشناسان اکرام
جلسه آموزش سیستم موسسه عترت بوتراب در روز 1397/09/14 با حضور پیدا مدیر واحد تحصیلی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۲۰
نیکوکاری در حق ایتام مستعد
خیر تهرانی، یک باب مغازه و منزل مسکونی به موسسه خیریه عترت بوتراب اهدا نمود.
۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
صله ارحام و تحویل کالاهای مورد نیاز به خانواده های تحت حمایت
دیدار از دو خانواده نیازمند و مستعد تحت پوشش بوتراب بجهت تهیه لوازم اساسی منزل در شهرستان خوی صورت گرفت.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
مساعدت های بی دریغ آستان قدس رضوی از ایتام تحت حمایت
کمک های آستان قدس رضوی بین ایتام نیازمند شهرستان خوی توزیع گردید.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸
آموزش سیستم به مددکاران امداد
جلسه آموزش سیستم به مددکاران اکرام امداد استان کرمانشاه در تاریخ 1397/09/01 در محل سالن جلسات امداد و با حضور پیدا، مدیر واحد تحصیلی موسسه برگزار گردی
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱
برگزاری همایش راهبردی اشتغال وکارآفرینی چرخ زندگی
روز سه شنبه (29 آبان)همایش چرخ زندگی با حضورجمعی از مسئولین وبا حضور 350 نفر از مادران وفرزندان تحت حمایت موسسه عترت بوتراب وکمیته امداد امام خمینی (ر
۰۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷
دوباره زندگی
یک دستگاه اکسیژن ساز برای فرزند بیمار بوتراب روستای چقازرد شهرستان اسلام آبادغرب کرمانشاه تهیه و تحویل گردید.
۰۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۳
اختصاص وام اشتغال و خودکفایی به خانواده‌های بوتراب
روز سه شنبه (22 آبان) همایش چرخ زندگی برای 120 تن از مادران و فرزندان تحت‌پوشش موسسه خیریه عترت بوتراب با هدف تغییر فرهنگ معیشتی مادران تحت‌پوشش به سم
۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۹:۲۶
توزیع بخاری و گرمابخشی به خانه‌های سرد فرزندان بوتراب
توزیع صد عدد بخاری در استان چهارمحال و بختیاری بین خانواده‌های تحت‌پوشش بوتراب در حال انجام است.
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵
صفحه ۱ از ۱۰۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »