لوگو

سوال هفته سوم اردیبهشت:

 

بالاترین لذت معنوی دنیا را در چه می‌بینید؟

گزینه‌ها:

1. رضایت پدر و مادر           2. دستگیری از یتیمان و مستمندان           3. تربیت فرزند صالح        4. همه موارد

 

 

 

 

 

 

برندگان عزیز برای دریافت جوایز خود می‌توانند با شماره ۰۲۱۵۴۵۱۹ تماس حاصل نمایند.