لوگو

سوال هفته چهارم خرداد:

 

این جمله گوهر بار از کدام بزرگوار است؟  "میزان، قرار دادن وجدان اخلاقی در معاشرت اجتماعی است!"


١/ حضرت محمد (ع)                    ٢/حضرت علی (ع)                     ٣/امام جعفر صادق(ع)                         ٤/ امام رضا(ع)

 

 

اسامی برندگان 3 دستگاه تبلت:

1.

2.

3.

 

موسسه خیریه عترت بوتراب حامی 7هزار کودک یتیم و 4هزار مادر فداکار، به سه نفر از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به قید قرعه یک دستگاه تبلت اهدا می‌کند. برندگان عزیز برای دریافت جوایز خود می‌توانند با شماره ۰۲۱۵۴۵۱۹ تماس حاصل نمایند.