لوگو

داستان

یاد پدر روی دیوار

یاد پدر روی دیوار

۱۴ آبان ۱۳۹۶
جز لبخندی کودکانه

جز لبخندی کودکانه

۱۴ آبان ۱۳۹۶
دختران دشت

دختران دشت

۱۴ آبان ۱۳۹۶
به محبت میانمان قسم

به محبت میانمان قسم

۱۴ آبان ۱۳۹۶
کوچ دختران لردگان

کوچ دختران لردگان!

۹ آبان ۱۳۹۶
رقیه یا خاطره

رقیه یا خاطره

۹ آبان ۱۳۹۶
چشم‌هایش

چشم‌هایش

۹ آبان ۱۳۹۶
درمانگر درد خود

درمانگر درد خود!

۶ آبان ۱۳۹۶
اصلا کسی هست

اصلا کسی هست؟

۲۵ مهر ۱۳۹۶
در خدمت و خیانت به امید

در خدمت و خیانت به امید

۲۱ شهریور ۱۳۹۶
اینجا، چراغی روشن است

اینجا، چراغی روشن است

۲۰ شهریور ۱۳۹۶
فقر به عبارت اکرم

فقر به عبارت اکرم

۲۴ مرداد ۱۳۹۶
وردنجان

هیچ آرزویی ندارم!

۱۸ مرداد ۱۳۹۶
علم بهتر است یا ثروت؟!

علم بهتر است یا ثروت؟!

۱۰ مرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »