لوگو

 

از آنجا که حمایت همه‌جانبه موسسه خیریه عترت بوتراب از کودکان یتیم و خانواده‌های آنها با تکیه بر جلب مشارکت‌های مردمی صورت می‌پذیرد،‌ لزوم آگاهی همه اقشار مردم از نحوه و جزئیات عملکرد مالی موسسه مورد تاکید است و این امر توسط انتشار صورت‌های مالی سازمان و گزارش بازرس صورت می‌پذیرد.

 

موسسه خیریه عترت بوتراب در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر حامیان موسسه می‌داند، توانسته همواره تصویر روشنی از فعالیت‌های خود ارائه دهد.

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1393

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1394

 

گزارش مالی حسابرسی‌شده سال 1396

 

 گزارش مالی حسابرسی شده سال 1397